KONTAKT

Förvaltare                                    

Göran Kjulsten

goran.kjulsten@gmail.com


1:e Pater Övre Fjellet

Förnamn Efternamn 

fjellstedtska@yahoo.se

                      

1:e Pater Nedre Fjellet

Förnamn Efternamn 

nedrefjellet@gmail.com


Övre Studenthemmet                                   

Korsningen Rundelsgränd 6/S:t Johannesgatan 14


Nedre Studenthemmet                                   

Korsningen S:t Johannesgatan 1/Västra Strandgatan 9