STYRELSEN

Ordförande                                

Anna-Karin Höök Spector

 

Ledamöter                                   

Mats Eriksson                             

Åsa Jonsson                                

Jesper larsson

Jan Eriksson

1:e Pater*  Övre Fjellet                          

1:e Pater*  Nedre Fjellet                      

                                         

Förvaltare                                    

Göran Kjulsten

goran.kjulsten@gmail.com


* 1:e Pater är student-/hyresgästrepresentant i styrelsen och förtroendeperson vid studenthemmet.


Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder minst en gång per termin.


Styrelsens arbete

Styrelsen har att vaka över att hemmen motsvarar sitt ändamål och hålls i gott stånd, att förvalta hemmen och deras tillgångar.


Stagar (pdf)