Om oss

Övre hemmet (korsningen Rundelsgränd/S:t Johannesgatan)

Fjellstedstska studenthemmen i Uppsala grundades 1883 och 1885 av föreståndaren för Fjellstedtska skolan Johannes Kerfstedt (1841-1921). Fjellstedska skolan var ett privat internatläroverk

 

Efter att under några år varit inhyst i andras lokaler byggde man eget och 1886 invigdes det Övre hemmet (korsningen Rundelsgränd/S:t Johannesgatan) och 1887 det Nedre hemmet (korsningen S:t Johannesgatan/Västra Strandgatan) i centrala Uppsala.

Nedre hemmet (korsningen S:t Johannesgatan/Västra Strandgatan)

Sedan 1985 är Fjellstedtska studenthemmen i Uppsala en stiftelse, som förvaltar de båda hemmen. Stiftelsens ändamål är att bereda universitetsstuderande av alla fakulteter (med visst företräde för teologer) och av alla kön, tillfälle att mot måttliga boendekostnader erhålla en för studier gynnsam miljö med tillfälle till ett berikande kamratliv.

 

Hemmen, uppförda i nyrenässansstil, har var och ett 18 enkelrum och 1 dubblett (avsedd för två personer). På bottenvåningen finns kök och salong och på varje våningsplan gemensamma toaletter och duschar. Studenthemmen, som från starten varit avsedda för studenter vid Uppsala universitet välkomnar sedan många år tillbaka också studenter från Sveriges lantbruksuniversitet.